bodu.com

交通工程师博客

正文 更多文章

人生之二十难

贫穷布施难。豪贵学道难。

 

弃命必死难。得睹佛经难。

 

生值佛世难。忍色忍欲难。

 

见好不求难。被辱不瞠难。

 

有劫不临难。触事无心难。

 

广学博究难。除灭我慢难。

 

不轻未学难。心行平等难。

 

不说是非难。会善知识难。

 

见性学道难。随化度人难。

分享到:

上一篇:禅诗一首

下一篇:禅诗一首

评论 (1条) 发表评论

发表评论
验证码