bodu.com

交通工程师博客

文章归档

<<   2018年   >>

01月 02月 03月 04月
05月 06月 07月 08月
09月 10月 11月 12月

文章转载 (5篇) 展开   列表

人生之二十难

贫穷布施难。豪贵学道难。   弃命必死难。得睹佛经难。   生值佛世难。忍色忍欲难。   见好不求难。被辱不瞠难。   有劫不临难。触事无心难。   广学博究难。除灭我慢难。   不轻未学难。心行平等难。   不说是非难。会善知识难。   见性学道难。随化度人难。

阅读(2134) 评论(1) 2007-04-15 21:12

佛教的主要特色

介绍佛教的主要特色,佛教的基础

阅读(2180) 评论(3) 2007-04-13 00:24

人生的八种后悔

人生在世,匆匆如过客。长则百来年,中者七八十,短者未过三十。孔子曰:人之将死其言也善,鸟之将死,其鸣也哀。如你老来将去,回想这一生,你后悔吗?

阅读(1628) 评论(1) 2007-03-16 17:57

在家修行的方法

(一)将信仰落实于生活 “将信仰落实于生活”,这句话随便说说容易,可实际做起来比念经打坐、烧香磕头不知要难多少倍!怎样把信仰落实在生活当中,或者说怎样在生活中去把佛法的精神体现出来,这是硬功夫。 佛法的引导方式正日趋多元化,有些引导是针对具体问题的,如果不注意这一点,把它一般化了,推而广之就会出问题。因为用某种方式讲某个问题,它总是有一定的时间、环境、人物作为讲话的出发点。比如我今天讲这个素菜馆不必设佛堂,是在特定的环境下讲的,能不能用到寺院里去呢?不能!在寺院里,宗教气氛一定要浓浓的,这样你们到那里去才会有感受。如果寺院里也不供菩萨了,你就不会去了。如果寺院里没有宗教气氛了,那它的定位就错了。今天我讲的东西,它的精神在寺院里可以用,但是具体的操作在寺院里就不行了。所以我在这里讲的有针对性,也可说是有局限性。在家居士都有家庭、有亲人、有工作,也就是说都有自己的社会责任与义务。在家学佛就

阅读(1413) 评论(2) 2007-03-13 23:10